Παραλαβή σχετικών από δικογραφίες ετών 2012 εώς 2018

Παρακαλούνται οι κ.κ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ μέχρι και την 28-4-2023 όπως προσέλθουν να παραλάβουν τα σχετικά που βρίσκονται στις δικογραφίες των πολιτικών αποφάσεων των ετών 2012 έως και 2018, τα οποία μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα καταστραφούν.

Read More »