ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (τηλέφωνο, email);ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΕΦΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΕΦΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (ένδικων μέσων, Ανακοπής ερ/δικίας, Αναίρεσης, Πορείας υπ.)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ