Προεκφώνηση και αναβολές υποθέσεων πολιτικής συνεδρίασης (12-01-2024)

Για να δείτε τις πληροφορίες που σχετίζονται με την προεκφώνηση και τις αναβολές των υποθέσεων της πολιτικής συνεδρίασης της 12-01-2023 του Μονομελούς και του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, επιλέξτε: Προβολή συνημμένου αρχείου